SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Zabrana napuštanja mjesta prebivališta

Novosti Obavijesti

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19,  kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.
Zabrana se ne odnosi na:
– promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja
– dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalnih djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe
– izvješćivanje javnosti
– stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb
– iz vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i ostalih potrepština
– putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće
– žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19

Prilikom ulaska i izlaska s gore navedenih područja moraju se poštovati sljedeće mjere:
– socijalnog distanciranja
– ne zadržavanja na javnim prostorima
– posjedovanja valjane propusnice.

Propusnice za ulazak i izlazak iz područja prebivališta ili stalnog boravišta, u skladu s okolnostima za koje će se propusnica koristiti, izdaju, ovjeravaju i potpisuju odgovorne osobe u pravnoj osobi, izabrani liječnik obiteljske medicine i nadležni stožer civilne zaštite.

Propusnice koje izdaje Stožer civilne zaštite Općine Kostrena mogu se zatražiti  na broj telefona 051 209 072  u vremenu od 8 do 16 sati, a izvan tog vremena samo u hitnim slučajevima.

Vrijeme izdavanja propusnica je radnim danom od 8:30 do 12:30 sati, a za zahtjeve koji pristignu radnim danom nakon 12:30 sati propusnice će se izdavati sljedeći radni dan. Zahtjevi predani u petak nakon 12:30 i tijekom neradnih dana obrađivat će se prvi slijedeći radni dan. Maksimalan period na koji ćemo izdavati  propusnice je 7 dana, u onim slučajevima kada je u pitanju intenzivna skrb.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja Kostrene radi obavljanja posla, izdaje, ovjerava i potpisuje poslodavac. Za okolnosti iz točke II.d (liječenje i hitna medicinska skrb), propusnicu izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine.

Preuzmite dokumente

Dokument1 pdf | Odluka-o-zabrani-napuštanja-prebivališta....pdf | 72,38 KB