SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Zasnivanje radnog odnosa- KONTROLORI PARKIRALIŠTA

Natječaji drugih tijela i ustanova Obavijesti Zasnivanje radnog odnosa

KD KOSTRENA d.o.o.

raspisuje

N A T J E Č A J

za primanje radnika u radni odnos

 

  1. KONTROLOR PARKIRALIŠTA (M/Ž) – 5 izvršitelja

 

Uvjeti:

– SSS

– Osnove rada na računalu

– Prethodno radno iskustvo nije obavezno

– Prednost ostvaruju kandidati sa iskustvom na sličnim poslovima

 

Opis poslova:

 

Radi  nadzor  naplate  parkirnih  površina  kojima  upravlja  Društvo  sukladno  uputama  neposrednog

rukovoditelja i plana obilazaka.

Vodi brigu o urednoj naplati usluga parkiranja i izdavanja računa.

Brine o funkcionalnosti i ispravnosti znakova, natpisa i uređaja na parkiralištima.

Radi i sve ostale poslove kojima se osigurava stanje funkcionalnosti i  urednosti parkirnih površina kojima upravlja Društvo.

Brine o dnevnom, tjednom, mjesečnom i godišnjem ispunjavanju radnih obveza i zadataka.

Surađuje sa voditeljem odjela i neposrednim rukovoditeljem radi efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja

posla.

Obaviještava neposrednog rukovoditelja o eventualnim problemima i konfliktnim situacijama sa kojima se

susreće prilikom obavljanja posla.

Brine o vozilu, materijalu, sredstvima i opremi za rad koja mu je povjerena, te o istome vodi urednu evidenciju.

Daje prijedloge neposrednom rukovoditelju za nabavu potrebnog materijala u svom dnevnom poslovanju, brine o zalihama i potrošnji istih.

Brine o izvršavanju poslova prema korisnicima usluga.

Obavlja i druge poslove po nalogu i uputama Uprave.

 

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme.

 

Uz zamolbu potrebno je priložiti:

Životopis, svjedodžbu, presliku osobne iskaznice ( obje strane ).

 

Prijave moraju biti dostavljene do 25. svibnja 2018. godine u 12,00 sati.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte ili osobno na adresu KD KOSTRENA d.o.o., ŽUKNICA 1B ( SPORTSKA DVORANA KOSTRENA ), 51221 KOSTRENA, s naznakom ”Za natječaj – KONTROLOR PARKIRALIŠTA” , te na mail  info@kd-kostrena.hr ( u naslov maila obavezno upisati: ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje)

 

Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz

ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu.

 

Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno

mjesto neće biti uzete u razmatranje.


Preuzmite dokumente

Izvornik natječaja pdf | NATJECAJ-ZA-KONTROLORE-NA-PARKIRALISTIMA-2018.-GODINE.pdf | 104,45 KB