Stranica 20 od 39« Prva...10...1819202122...30...Zadnja »
Obavijesti mještanima, Novosti, Ostali natječaji

O B A V I J E S T o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA KOSTRENA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

      

KLASA: 112-03/17-01/01

URBROJ:2170-07-04-17-11

Kostrena,  11.  travnja 2017. godine

 

Temeljem odredbe članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu 1 službenika/službenice na određeno vrijeme na radno mjesto referent/referentica komunalni-prometni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, Službi za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje, objavljuje slijedeću

 

                                                                                                     O B A V I J E S T

                                                                      o vremenu održavanja prethodne provjere znanja

                                                                                    i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

 

            Pisano testiranje održati će se dana 21. travnja 2017. godine s početkom u 10.00 sati, na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

            Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koje ispunjavaju formalne uvjete javnog oglasa za prijam u službu 1 službenika/službenice na određeno vrijeme (šest mjeseci) na radno mjesto referent/referentica komunalni-prometni redar  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, Službi za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje, objavljenog dana 27. ožujka 2017. godine pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Rijeka te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje ispunjavaju formalne uvjete oglasa i koji/koje dobiju poziv za testiranje. Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupi/e pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni oglas.

S kandidatima/kandidatkinjama koji/koje na pisanom testiranju ostvare najmanje ili više od 50% ukupnog broja bodova, održati će se intervju i to dana 24. travnja 2017. godine u 10.00 sati na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

Upute i obavijesti kandidata/kandidatkinja, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljene su na web stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.

            Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

                                                                                                  Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                        za provedbu oglasa

                                                               

                                                                                                     Milan Tićak, dipl.ing. v.r.

Izdvojena vijest, Obavijesti mještanima, Novosti

9. Međužupanijsko natjecanje mladih Hrvatskog crvenog križa

Dana 8. travnja 2017. godine na području OŠ Kostrena s početkom u 8:30 sati održat će se 9. Međužupanijsko natjecanje mladih Hrvatskog crvenog križa. Sam natjecateljski dio održat će se od 10:30 do 12:30 sati.

Na natjecanju će sudjelovati ukupno petnaest ekipa mladih Crvenog križa, od toga trinaest s područja PGŽ i dvije ekipe s područja Ličko-senjske županije.

Obavijesti mještanima, Novosti

Održana prva akcija čišćenja podmorja BVL

Dana 26. ožujka 2017.  povodom Svjetskog dana voda održana je “Prva akcija čišćenja podmorja Brodogradilišta”. Tijekom dvosatne akcije s područja morskog dna na potezu sjeverne obale Veza 1 i područja uz desni toranj Doka 5 izvučeno 15 tona raznovrsnog otpada. U akciji je, uz 35 radnika BVL, sudjelovalo i 32 ronioca iz pet ronilačkih klubova: KPA Kostrena, KPA 3. maj,  KPD INA Kostrena, RK AdriatiCro, Zagreb i RK Dupin- Novalja te dva liječnika iz područja podvodne i hiperbarične medicine.

 

Stranica 20 od 39« Prva...10...1819202122...30...Zadnja »