SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje poreza na kuće za odmor

PRIJAVA POREZA NA KUĆU ZA ODMOR

 

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Kostrena da najkasnije do 31. ožujka 2024., dostave podatke radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

Porez na kuće za odmor propisan je Zakonom o lokalnim  porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) te Odlukom o porezima Općine Kostrena (“Službene novine Općine Kostrena” broj 2/17, 10/17, 13/18, 8/20 i 3/21).

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 260,00 do 3.310,00 eura, sukladno članku 56. Zakona o lokalnim  porezima.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 1,33 eura po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor, prema Zakonu, ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) i za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice, te za odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Poreznu prijavu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće službene evidencije Općine Kostrena – Upravnog odjela za  financije i gospodarstvo došlo do promjene stanja glede korisne površine ili promjene vlasništva, te novi vlasnici kuća za odmor do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porezni obveznik dužan je Općini Kostrena – Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze, u roku od 30 dana od nastale promjene.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (“Narodne novine” broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22).

Prijave za utvrđivanje poreza na kuće za odmor Općine Kostrena dostavljaju se neposredno na Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena, poštom  na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena ili putem elektroničke pošte na e-mail adrese: kostrena@kostrena.hr ili mirela.herman@kostrena.hr.

 

Za sve informacije možete se obratiti na br. tel.: 051/209-010 ili na mail adresu: mirela.herman@kostrena.hr.

 


Preuzmite dokumente