SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje poreza na kuće za odmor

Obveznici prijave su vlasnici kuća za odmor na području Općine Kostrena. Za nepodnošenje prijava predviđene su novčane kazne.

Na temelju članka 49. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16,101/17) i članka 12. Odluke o porezima Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 04/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena objavljuje poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2018. godinu.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koristi za trajno stanovanje.  Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Vlasnikom kuće za odmor smatra se ona osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici. Vlasnikom odnosno suvlasnikom smatra se i osoba koja je vanknjižni vlasnik odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda odnosno druge nadležne vlasti, nasljeđivanjem i na temelju zakona a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Prijave za utvrđivanje poreza na kuće za odmor Općine Kostrena dostavljaju se neposredno Službi za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena, poštom  na adresu: Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: martina.zekic@kostrena.hr

Za sve upite obratite se na brojeve telefona:
(051) 209 071; 209 020 ili putem e-maila martina.zekic@kostrena.hr


Preuzmite dokumente

Poziv na podnošenje prijava za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2018. godinu pdf | Poziv-na-podnošenje-prijava-za-utvrđivanje-poreza-na-kuće-za-od.pdf | 641,39 KB
Obrazac prijave poreza na kuće za odmor doc | OBRAZAC-PRIJAVE-POREZA-NA-KUĆE-ZA-ODMOR.doc | 169,50 KB