INA

Obavijest iz Rafinerije nafte Rijeka

U popodnevnim satima 15. rujna 2017. godine u Rafineriji nafte Rijeka došlo je do procesnog poremećaja u radu FCC postrojenja što je uzrokovalo kratkotrajno pojačano dimljenje na centralnom rafinerijskom dimnjaku. Uklanjanje poremećaja je u tijeku. Sve nadležne službe su obaviještene.