Pogodnosti za školarce

Pogledajte koje pogodnosti smo ove godine pripremili za naše osnovnoškolce i srednjoškolce.


Srednja škola

Učenicima srednje škole i ove će godine biti omogućeno korištenje poklon bona u iznosu 600 kn za  nabavku udžbenika i školskih potrepština. Ovu pogodnost moći će ostvariti svi učenici koji imaju prebivalište na području Kostrene, a koji isto pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu.

Bonovi će se izdavati u Općini Kostrena od 20. kolovoza do 30. rujna 2016. godine, a moći će se iskoristiti do 31. listopada 2016. godine u knjižarama Školska knjiga d.d., V.B.Z. d.o.o. i Narodne novine d.d. Kako bi ostvarili pravo na bon učenici su dužni dostaviti dokaz o prebivalištu (potvrda MUP-a ili osobna iskaznica) i potvrdu o upisu u školsku godinu 2016./2017.

Korisnicima koji su udžbenike za srednju školu nabavili u nekoj drugoj knjižari ili putem web prodaje refundirat će se troškovi nabavke udžbenika. Zahtjev za refudaciju troškova može se podnijeti najkasnije do 31. listopada 2016. godine, a potrebno mu je priložiti original račun (R1), uvjerenje o prebivalištu ili osobnu iskaznicu za dijete (učenika), potvrdu škole da učenik istu polazi, te broj računa na koji će se izvršiti uplata.

U školskoj godini 2016./2017. Općina Kostrena sufinancirat će trošak mjesečne karte javnog linijskog prijevoznika KD „Autotroleja“ d.o.o. Rijeka redovnim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Kostrena, a koji ne ostvaruju pravo na financiranje troška prijevoza po nekom drugom osnovu, za razdoblje rujan – prosinac 2016.  u iznosu od 25% cijene mjesečne pokazne karte. Potvrde kojima će se ostvariti pravo na subvenciju prijevoza izdavat će se od 20. kolovoza 2016. godine. Kako bi ostvarili ovo pravo učenici su dužni dostaviti dokaz o prebivalištu (potvrda MUP-a ili osobna iskaznica) i potvrdu o upisu u školsku godinu 2016./2017.


Osnovna škola

Svi učenici Osnovne škole Kostrena dobit će besplatne udžbenike. Na nivou škole organizirana je podjela udžbenika od starijih generacija mlađima, a udžbenike koji više nisu u adekvatnom stanju za daljnju uporabu financirat će Općina. Učenici će svoje komplete knjiga preuzeti prvog dana škole. Za sve korisnike programa socijalne skrbi nabavit će se i radne bilježnice i mape do punog kompleta prema zahtjevu škole.

Oni učenici koji škole pohađaju van Kostrene mogu ostvariti pravo na refundaciju troška udžbenika, a zahtjevu trebaju priložiti original račun (R1), uvjerenje o prebivalištu ili osobnu iskaznicu za dijete (učenika), potvrdu škole da učenik istu polazi, te broj računa na koji će se izvršiti uplata.

Za učenike prvog razreda Osnovne škole Kostrene osiguran je poklon bon u iznosu 300 kn kojeg će moći iskoristiti za školske potrepštine u knjižarama Školske knjige d.d., V.B.Z.-a d.o.o. i Narodnih novina d.d. Poklon bonovi će se učenicima uručiti na svečanosti prvog dana škole.