SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

Obavijesti

 REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Općinsko vijeće   OPĆINA KOSTRENA

 

KLASA:  021-05/18-01/7
URBROJ:  2170-07-01-18-1
Kostrena,  27. travnja  2018. godine

 

         Na temelju članka 75. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18), sazivam

11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 10. svibnja 2018. godine u 15 sati

u vijećnici općinske zgrade, Sv.Lucija 38

 

Za  sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća
 3. a) Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu
  b) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu
 4. a) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  b) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 5. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2018. godinu
 6. a) Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  b) Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 7. Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 8. Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena za razdoblje 2017.-2022. godine
 9. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena
 10. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena
 11. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti provedbe mjera, dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije te zaštite bilja i suzbijanje korova na području Općine Kostrena
 12. Prijedlog odluke o određivanju imena ulice na području Općine Kostrena
 13. Prijedlog zaključka – suglasnost za poduzimanje radnji – nagodba s Koksar d.o.o. u likvidaciji
 14. Prijedlog zaključka – Izvješće o radu Javne ustanove narodna knjižnica Kostrena za 2017. godinu
 15. Prijedlog zaključka – Izvješće o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ za 2017. godinu
 16. a) Prijedlog zaključka – Financijsko izvješće Sportske zajednice Općine Kostrena za 2017. godinu
  b) Prijedlog zaključka – Financijski plan Sportske zajednice Općine Kostrena za 2018. godinu
 17. Prijedlog zaključka – DVD Kostrena – izvješća i planovi
 18. Prijedlog zaključka – Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Kostrena za 2017. godinu
 19. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

 

 Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

 

Predsjednik

Dražen Soldan, v.r.