SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI POZIV za izbor najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena u 2022. godini

Natječaji i pozivi Novosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 16. veljače 2023. godine u 23:59 sati.

Temeljem članka 3. Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ 2/19) dana 8. veljače 2023. godine objavljuje se

J A V N I  P O Z I V

za izbor najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa

Općine Kostrena u 2022. godini

 

  1. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijedloga za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena u 2022. godini.

 

  1. Na listu kandidata za najuspješnije sportaše može se uvrstiti svaki sportaš s prebivalištem na području Kostrene ili sportaš član sportske udruge čije je sjedište u Kostreni.

 

  1. Prijedlog kandidata za najuspješnije sportaše i sportske ekipe s obrazloženjem i dokazima o ispunjavanju uvjeta za uvrštavanje na listu kandidata mogu dati sportske udruge, Zajednica sportova Primorsko-goranske županije i Sportska zajednica Općine Kostrena.

 

  1. Upute o obaveznoj dokumentaciji za pojedinačne sportaše navedene su u čl. 6. odnosno za sportske ekipe u čl. 7. Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena (Službene novine Općine Kostrena 2/19).

 

  1. Prijedlog se dostavlja osobno ili poštom u Općinu Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena, s naznakom „Prijedlog za izbor najboljeg sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena“ u roku 8 (osam) dana od dana objave ovog Javnog poziva.

 

  1. Nepotpune i nepravodobne prijedloge bez obrazloženja i dokumentacije neće se razmatrati.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Dražen Vranić, dipl.iur.

 

KLASA: 620-01/23-01/02

URBROJ: 2170-22-03-23-2

Kostrena, 8. veljače 2023. godine

Preuzmite dokumente

Pravilnik o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena pdf | 06.-Pravilnik-o-izboru-i-proglasenju-najuspjesnijih-sportasa-i-sportskih-ekipa-1.pdf | 1,79 MB
Javni poziv za izbor sportaša i sportskih ekipa 2022 pdf | Javni-poziv-sportas-godine.pdf | 172,35 KB