SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Ostali natječaji

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić „Zlatna Ribica“ u pedagošku godinu 2024./2025.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ (KLASA: 023-01/24-02/1, URBROJ: 2170-22-1-24-7  ) od 21.ožujka 2024. godine, Dječji vrtić „Zlatna […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 17. svibnja 2024. godine u 12:00 sati .

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto “Viši stručni suradnik za pravne poslove”

Temeljem odredbi članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 6. svibnja 2024. godine .

Javni natječaj za prodaju 3. suvlasničkog dijela: 1/3 nekretnine označene kao k.č. 2153  Rožmanići 634 m2

Temeljem  odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 30. travnja 2024. godine .

JAVNI POZIV za izbor najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena u 2023. godini

Temeljem članka 3. Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ 2/19) […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 6. veljače 2024. godine .

Natječaj za imenovanje ravnatelja Centra kulture Kostrena

Na temelju članka 40. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 19. veljače 2024. godine u 23:59 sati .