SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Ostali natječaji

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta označenog kao k.č. broj 211/14, k.o. Kostrena-Barbara

Temeljem odredbi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, […]

Javni poziv za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena u 2020. godini

          REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA   OPĆINA KOSTRENA    Općinski načelnik   KLASA: 620-03/21-01/01 URBROJ: 2170-07-04-21-2 […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 18. veljače 2021. godine .

DV Zlatna ribica- NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme

KLASA: 112-01/21-01/1 URBROJ: 2170-07-54-21-1 Kostrena, 9. veljače 2021.g.   Na temelju članka 34. stavka 1. točke 14. Statuta Dječjeg vrtića […]

DV Zlatna ribica- NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

KLASA: 112-01/21-01/3 URBROJ: 2170-07-54-21-1 Kostrena, 9. veljače 2021.g.   Na temelju članka 34. stavka 1. točke 14. Statuta Dječjeg vrtića […]

DV Zlatna ribica- NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: SPREMAČICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

KLASA: 112-01/21-01/2 URBROJ: 2170-07-54-21-1 Kostrena, 9. veljače 2021.g.   Na temelju članka 34. stavka 1. točke 14. Statuta Dječjeg vrtića […]