SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Kostrena – DNEVNI RED

Novosti

KLASA:  021-05/18-01/1
URBROJ:  2170-07-01-18-1
Kostrena, 31. siječnja 2018. godine

 

Na temelju članka 65. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena (SN PGŽ broj 46/09, 15/13, 38/13, 11/14, 17/14), sazivam

7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 8. veljače 2018. godine u 17.00 sati

u vijećnici općinske zgrade, Sv.Lucija 38

 

 Za  sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u k.o. Kostrena-Lucija (Groblje Sv. Lucija)
4. Prijedlog Statuta Općine Kostrena

 

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

 

Predsjednik
Dražen Soldan, v.r.