SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kostrena – DNEVNI RED

Novosti

KLASA:  021-05/18-01/1
URBROJ:  2170-07-01-18-1
Kostrena, 13. veljače 2018. godine

 

Na temelju članka 65. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena (SN PGŽ broj 46/09, 15/13, 38/13, 11/14, 17/14), sazivam

 

8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 22. veljače 2018. godine u 17.00 sati

u vijećnici općinske zgrade, Sv.Lucija 38

 

 Za  sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Kostrena
4. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Kostrena
5.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
6.Prijedlog programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2018. godinu

 

 

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

 

Predsjednik

Dražen Soldan, v.r.