SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Dnevni red 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti Obavijesti

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20, 1/21), sazivam

15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 15. ožujka 2023. godine u 18:00 sati

u Narodnoj čitaonici Kostrena, Sv. Lucija 14

 

Za  sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Centar kulture Kostrena
 4. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra kulture Kostrena
 5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općini Kostrena za prijavu na Otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u provedbi projekta C4.3. R3-I4 Izgradnja i opremanje centra za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kostrena za prijavu na natječaj LAG-a VINODOL za provedbu ulaganja u opremanje društvenog doma na k.č. 1465 k.o. Kostrena Lucija– mjera 3.1.1.
 7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Kostrena
 8. Prijedlog programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2023. godinu
 9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
 10. Prijedlog odluke o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara na području Općine Kostrena
 11. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Kostrena u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

Mole se vijećnici da prisustvuju sjednici te da u slučaju spriječenosti obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

Izravno praćenje sjednice bit će omogućeno na You Tube kanalu Naša Kostrena, na poveznici: 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kostrena

PREDSJEDNIK
Dražen Soldan v.r.

Preuzmite dokumente

Poziv s Dnevnim redom 15. sjednice OVOK pdf | Poziv-s-Dnevnim-redom-15.-sjednice-Općinskog-vijeća.pdf | 160,02 KB