SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 36. sjednice Općinskog vijeća

Novosti

 

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20), sazivam

                                                                                                              36. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 23. srpnja 2020. godine u 16.00 sati

u  Narodnoj čitaonici Sv. Lucija

 

Za  sjednicu predlažem sljedeći

 DNEVNI RED: 

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje zapisnika s 35. sjednice Općinskog vijeća
  3. Financijski izvještaj KD Kostrena d.o.o. za 2019. godinu
  4. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. br. 5215/3 od 850 m2ul. 1072 k.o. Kostrena Lucija u Pavekima
  5. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. br. 5219/7 od 614 m2ul. 1068 k.o. Kostrena Lucija u Pavekima
  6. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu nekretnina k.č. br. 538/4 i k.č. br. 538/3 u vlasništvu Općine Kostrena za nekretninu k.č. br. 540/3 u suvlasništvu fizičkih osoba sve u k.o. Kostrena Lucija
  7. Prijedlog programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2020. godinu
  8. Prijedlog odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Općine Kostrena
  9. Prijedlog odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Općina Kostrena

 

 

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

 

 

                                                                                                                  Predsjednik

                                                                           

                                                                                                                       Dražen Soldan, v.r.