SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU / AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Natječaji i pozivi Novosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 18. listopada 2019. godine.

Na temelju Odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-06/19-01/2, URBROJ: 2170-07-03-19-324 od 24. rujna 2019. godine objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU / AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Pravo na dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

I.Opći uvjeti

  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području Općine Kostrena u neprekidnom trajanju od najmanje šest (6) mjeseci prije dana objave natječaja za dodjelu stipendija
  • osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom, stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Kostrena u neprekidnom trajanju od najmanje šest (6) mjeseci prije dana objave natječaja za dodjelu stipendija
  • da nisu korisnici kredita ili stipendije za školovanje po bilo kojoj drugoj osnovi
  • iznimno, pravo na dodjelu stipendije može ostvariti učenik odnosno student koji ima prebivalište u Općini Kostrena kraće od šest (6) mjeseci prije dana objave natječaja za dodjelu stipendija, ako je u Kostrenu doselio s namjerom trajnog stanovanja budući su na području iste on ili njegova obitelj u navednom periodu stekli u vlasništvo nekretninu u kojoj prebivaju

 

II. Kriteriji za stjecanje prava

II.a. STIPENDIJE IZVRSNOSTI

 • Za učenike: da su redoviti polaznici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,50
 • Za studente prve godine studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,50
 • Za studente druge i viših godina studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne akademske godine najmanje 4,00 i ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova
 • Studenti apsolventi ne smatraju se redovnim studentima u smislu točke II.a., alineje 3. i nemaju pravo na dodjelu stipendija.

 

II.b. STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

 • Za učenike: da je prosjek ocjena iz prethodne školske godine najmanje 3,00
 • Za studente prve godine studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 3,00
 • Za studente druge i viših godina studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne akademske godine najmanje 3,00 i ostvarenih najmanje 30 ECTS bodova
 • Studenti apsolventi ne smatraju se redovnim studentima u smislu točke II.b., alineje 2. i nemaju pravo na dodjelu stipendija
 • Stipendiraju se učenici sljedećih struka: građevinsko-obrtnička, strojarsko-industrijska, metaloprerađivačka, ugostiteljsko-turistička
 • Stipendiraju se studenti sljedećih studija: logopedija,pedagogija ranog i predškolskog odgoja, edukacijsko rehabilitacijska znanost- defektologija, fizioterapija i rehabilitacija

 

II.c. STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA

-Za učenike: da su redoviti polaznici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole i da je zajedničko kućanstvo učenika:

 • korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, ili
 • korisnik prava iz socijalnog programa Općine po osnovu uvjeta prihoda, sukladno odluci kojom se uređuju prava socijalne skrbi na području Općine Kostrena

 

-Za studente: da su redovni studenti i da je zajedničko kućanstvo studenta:

 • korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, ili
 • korisnik prava iz socijalnog programa Općine po osnovu uvjeta prihoda, sukladno odluci kojom se uređuju prava socijalne skrbi na području Općine Kostrena

-Studenti apsolventi ne smatraju se redovnim studentima u smislu točke II.c., alineje 2. i nemaju pravo na dodjelu stipendija

 

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • ispunjen prijavni obrazac
 • kratki životopis podnositelja
 • domovnicu
 • uvjerenje o prebivalištu
 • izjavu da nisu/jesu korisnici kredita ili stipendije po bilo kojem drugom osnovu ovjerenu kod javnog bilježnika
 • uvjerenje o upisu u školu ili fakultet
 • ovjerenu presliku svjedodžbe ili potvrdu o prosjeku ocjena i broju ostvarenih ECTS bodova iz prethodne školske/akademske godine
 • dokaz o ostvarivanju prava socijalne skrbi iz članka 13. ove Odluke (za stipendije učenicima i studentima slabijeg imovinskog stanja).

 

Prijava se može podnijeti samo za jednu kategoriju stipendija.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Općina Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima” zaključno do 18. listopada 2019. godine.

 

 

Preuzmite dokumente

Prijavni obrazac pdf | Prijavni-obrazac-stipendije-2019_2020.pdf | 152,62 KB
Odluka- učeničke i studentske stipendije natječaj pdf | 02.-Odluka-učeničke-i-studentske-stipendije-natječaj-1.pdf | 1,94 MB