SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U OPĆINI KOSTRENA U 2022. GODINI- DRUGI KRUG

Javne potrebe Natječaji i pozivi Novosti
   Natječaj je otvoren
   Rok za prijavu: 20. kolovoza 2022. godine u 23:59 sati.

 

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA    ZA ODRŽIVI RAZVOJ U OPĆINI KOSTRENA U 2022. GODINI – DRUGI KRUG

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa drugog kruga Natječaja je 20. kolovoza 2022. godine. 

 1. Predmet ovog Natječaja je (su)financiranje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba za održivi razvoj u Općini Kostrena u 2022. godini.
 2. Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji svojim sadržajem promiču, potiču i unaprjeđuju održivi razvoj i to kroz sljedeća prioritetna područja:
 • edukacija mještana i jačanje svijesti o važnosti održivog razvoja
 • promiviranje zdravog načina života
 • program ekološko-edukativnih radionica
 • ekološke akcije i zaštita okoliša
 1. Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 125.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 60.000,00 kuna.
 2. Pravo podnošenja prijedloga na Natječaj imaju udruge upisane u Registar udruga, klubovi, ustanove, organizacije te pravne osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine ili se programi/projekti provode na području Općine Kostrena. Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program/projekt treba imati zasebnu pristupnicu. Razdoblje provedbe programa/projekta je do 12 mjeseci, tijekom kalendarske 2022. godine.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

5. Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na računalu.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne   dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora i postupanje s dokumentacijom Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Upute za prijavitelje dostupne su na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr.

 1. Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obavezno sadrži:
 • opis programa ili projekta, Obrazac 1
 • proračun programa ili projekta, Obrazac 2
 • izjavu o partnerstvu, ako je primjenjivo, Obrazac 9
 • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5
 • potvrda o nekažnjavanju za voditelja/icu programa ne starija od 6 mjeseci
 • dokaz o transparentnom financijskom poslovanju (dokaz da je godišnji financijski izvještaj za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan natječaj predan nadležnoj FINA agenciji)
 • Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga
 • kopije ugovora o volontiranju, ako je primjenjivo
 • ukoliko je projektom predviđena intervencija na javnom prostoru Prijavitelj je dužan ishoditi suglasnost od Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša prije potpisivanja Ugovora.

Natječajna dokumentacija preuzima se na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena, www.kostrena.hr.

 1. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do:

– 24. veljače 2022. godine za prvi krug natječaja

-20. kolovoza 2022. godine za drugi krug natječaja

Natječajna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, putem dostavljača, elektroničkim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici (predaja u pisarnici). Na vanjskom dijelu omotnice, odnosno u naslovu e-maila potrebno je istaknuti naziv natječaja JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE  JAVNIH POTREBA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U OPĆINI KOSTRENA U 2022. GODINI“ zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja.”

Prijave se elektroničkim putem šalju na e-mail adresu: kostrena@kostrena.hr ili preporučeno poštom, putem dostavljača i osobno na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena.

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave koje ne pristignu u roku za prvi krug natječaja prebacuju se u idući krug natječaja. Nepravovremene prijave koje su poslan izvan roka za drugi krug natječaja neće se razmatrati.

 1. Nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava, podnositelji zahtjeva bit će pisano obaviješteni o rezultatu natječaja.

 

                                                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                                                                                                     Dražen Vranić, dipl.iur.

Preuzmite dokumente

Odluka - dodijeljena sredstva, 1. krug ODRŽIVI RAZVOJ 2022 pdf | Odluka-dodijeljena-sredstva-1.-krug-ODRZIVI-RAZVOJ-2022.pdf | 234,84 KB
obrazac 6- ugovor o financiranju doc | Obrazac-6-Ugovor-o-financiranju-ODRZIVI-RAZVOJ-2022.doc | 71,50 KB
obrazac 1-opis programa doc | Obrazac-1-Opis-programa-ODRZIVI-RAZVOJ-2022-1.doc | 186,50 KB
obrazac 2-proračun projekta xls | Obrazac-2-Proracun-projekta-ODRZIVI-RAZVOJ.xls | 47,00 KB
obrazac 3-popis priloga i administrativnih uvjeta doc | Obrazac-3-Popis-priloga-i-administrativnih-uvjeta-ODRZIVI-RAZVOJ.doc | 73,00 KB
obrazac 4-obrazac za procjenu kvalitete prijave doc | Obrazac-4-Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-ODRZIVI-RAZVOJ-2022.doc | 100,50 KB
obrazac 5-izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja doc | Obrazac-5-Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-ODRZIVI-RAZVOJ.doc | 40,00 KB
obrazac 7-opisni izvještaj projekta doc | Obrazac-7-Opisni-izvjestaj-projekta-ODRZIVI-RAZVOJ-2022.doc | 76,50 KB
obrazac 8-financijski izvještaj projekta xls | Obrazac-8-Financijski-izvjestaj-projekta-ODRZIVI-RAZVOJ-2022.xls | 47,50 KB
obrazac 9-izjava o partnerstvu doc | Obrazac-9-Izjava-o-partnerstvu-ODRZIVI-RAZVOJ-2022.doc | 39,00 KB
upute za prijavitelje doc | Upute-za-prijavitelje-ODRZIVI-RAZVOJ-2022-1.doc | 125,00 KB