SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javne potrebe 2018

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva u Općini Kostrena u 2018. godini- DRUGI KRUG

Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva u Općini Kostrena u 2018. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 14. rujna 2018. godine .

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području obrazovanja u Općini Kostrena u 2018. godini- DRUGI KRUG

Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području obrazovanja u Općini Kostrena u 2018. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 14. rujna 2018. godine .

Natječaj za financiranje javnih potreba na području zaštite okoliša u Općini Kostrena u 2018. godini- DRUGI KRUG

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE  JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA U OPĆINI KOSTRENA U 2018. GODINI, […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 23. travnja 2018. godine .

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području promicanja kulture u Općini Kostrena u 2018. godini- TREĆI KRUG

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE: Za sve koji se planiraju prijaviti na natječaj u četvrtak 18. siječnja 2018. godine u 18 sati održat će se sastanak/radionica u vijećnici […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 28. rujna 2018. godine .

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva u Općini Kostrena u 2018. godini

Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva u Općini Kostrena u 2018. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 5. ožujka 2018. godine .