SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Javni poziv za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena u 2020. godini

Natječaji i pozivi Obavijesti Ostali natječaji
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 18. veljače 2021. godine.

          REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA KOSTRENA
   Općinski načelnik

 

KLASA: 620-03/21-01/01
URBROJ: 2170-07-04-21-2

Kostrena, 10. veljače 2021.

 

Temeljem članka 3. Pravilnika o izboru i proglašenju sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena (KLASA: 022-06/19-01/02 , URBROJ: 2170-07-03-19-71), objavljuje se

 

Javni poziv za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena u 2020. godini

 

  1. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijedloga za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena u 2020. godini.

 

  1. Na listu kandidata za najuspješnije sportaše može se uvrstiti svaki sportaš s prebivalištem na području Kostrene ili sportaš član sportske udruge čije je sjedište u Kostreni.

 

  1. Prijedlog kandidata za najuspješnije sportaše i sportske ekipe s obrazloženjem i dokazima o ispunjavanju uvjeta za uvrštavanje na listu kandidata mogu dati sportske udruge, Zajednica sportova Primorsko-goranske županije i Sportska zajednica Općine Kostrena.

 

  1. Prijedlog se dostavlja osobno ili poštom u Općinu Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena, s naznakom „Prijedlog za izbor najboljeg sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena“ u roku 8 (osam) dana od dana objave poziva.

 

  1. Upute o obaveznoj dokumentaciji navedene su u članku 6. i 7. Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena.

 

  1. Rok za podnošenje prijedloga je 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva.

 

  1. Nepotpune i nepravodobne prijedloge bez obrazloženja i dokumentacije neće se razmatrati.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr.

 

                                                                                                   Općinski načelnik

 

                                                                                               Dražen Vranić, dipl.iur.

Preuzmite dokumente

Pravilnik pdf | 06.-Pravilnik-o-izboru-i-proglasenju-najuspjesnijih-sportasa-i-sportskih-ekipa-1.pdf | 1,79 MB