SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni poziv za ostvarivanje prava na isplatu božićnice

Novosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 11. prosinca 2023. godine u 23:59 sati.

Na temelju Odluke Općinskog načelnika KLASA: 024-01/23-03/2, URBROJ: 2170-22-03-23-395 od 14. studenoga 2023. godine, dana 20. studenoga 2023. godine objavljuje se

Javni poziv

za ostvarivanje prava na isplatu
jednokratne novčane pomoći (božićnice) u 2023. godini

Pozivaju se umirovljenici (bez obzira na godine života), korisnici nacionalne naknade za starije osobe, osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile pravo na mirovinu i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 55 godina s prebivalištem na području Općine Kostrena na podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na isplatu božićnice u 2023. godini.

Pravo na isplatu božićnice imaju i osobe i djeca oboljela od kroničnih bolesti i s teškoćama u razvoju o kojima evidenciju vodi Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena. Božićnica za ovu skupinu korisnika isplatit će se najkasnije do kraja prosinca 2023. godine.

Iznos jednokratne novčane pomoći, odnosno božićnice za umirovljenike određen je prema visini mirovinskih primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina).

Umirovljenici  (mjesečni iznos mirovine) Iznos božićnice
do 340,00 € 80,00 €
340,01 € – 540,00 € 60,00 €
540,01 € – 800,00 € 40,00 €
800,01 € i više 30,00 €
Ostale skupine korisnika
osobe i djeca oboljela od kroničnih bolesti i s teškoćama u razvoju 80,00 €
osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile pravo na mirovinu 80,00 €
korisnici nacionalne naknade za starije osobe 80,00 €
dugotrajno nezaposlene osobe (dulje od 12 mjeseci) starije od 55 godina 80,00 €

Podnositelji zahtjeva iz svih skupina korisnika koji zatraže isplatu božićnice na račun, uz zahtjev su dužni priložiti presliku dokumenta na kojem je vidljiv IBAN (broj računa).

Isplatu božićnice podnositelji zahtjeva mogu zatražiti i u gotovini. Božićnice će se isplaćivati u periodu od 18. do 22. prosinca 2023. Obavijest o podjeli božićnica objavit će se na mrežnoj stranici Općine Kostrena i drugim javnim glasilima.

Umirovljenici zahtjevu trebaju priložiti:

  • potvrdu o visini mirovine (posljednji odrezak mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine, ne stariju od 2 mjeseca)
  • korisnici inozemnih mirovina potvrdu o visini inozemne mirovine (posljednji izvadak iz bankovnog računa ili potvrdu banke ili inozemnog nositelja)

Korisnici nacionalne naknade za starije osobe:

  • presliku rješenja kojim se priznaje pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe.

Osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile pravo na mirovinu: 

  • potvrdu kojom se dokazuje da osoba nije korisnik prava iz mirovinskog osiguranja koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Dugotrajno nezaposlene osobe starije od 55 godina (osobe koje su više od 12 mjeseci u kontinuitetu prijavljene u Hrvatskom zavoda za zapošljavanje kao nezaposlene osobe):

  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti, ne stariju od mjesec dana.

Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom mogu se dostaviti:

  • osobno ili poštom u Općinu Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena
  • elektroničkim putem na adresu e-pošte: kostrena@kostrena.hr

Zahtjevi se podnose najkasnije do 11. prosinca 2023. godine Upravnom odjelu za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena na obrascu koji čini sastavni dio ovog Javnog poziva.

Obrazac se može preuzeti ovdje  ili osobno u Općini Kostrena (prizemlje, soba br. 1).

Zahtjevi podneseni bez priložene dokumentacije i zaprimljeni izvan roka utvrđenog neće se uzeti u razmatranje.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se uputiti na adresu e-pošte: kostrena@kostrena.hr.

Općinski načelnik
Dražen Vranić, dipl.iur.

 

 

Preuzmite dokumente

Zahtjev za isplatu božićnice pdf | Obrazac-Zahtjev-za-isplatu-božićnice-2023.pdf | 257,65 KB
Zahtjev za isplatu božićnice doc | Obrazac-Zahtjev-za-isplatu-bozicnice-2023.doc | 41,50 KB