SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci

Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 4. srpnja 2024. godine.

Odredbom članka 119. stavak 1. Zakona o sudovima (“Narodne novine”, br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16- Uredba, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, 36/24, u nastavku: Zakon) propisano je da suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba po pribavljenim prijedlozima općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore, s time da se prije imenovanja sudaca porotnika mora pribaviti mišljenje predsjednika odgovarajućeg suda o predloženim kandidatima.

Slijedom navedenog, Općina Kostrena poziva sve zainteresirane koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima i Zakonom o sudovima za mladež da na ovaj Javni poziv podnesu prijave za kandidate za suce porotnike i/ili suce porotnike za mladež Općinskog suda u Rijeci.

U prijavi obavezno navesti da li se ista podnosi za suca porotnika ili za suca porotnika za mladež.

Prijedlog kandidata za suce porotnike i suce porotnike za mladež utvrđuje Općinsko vijeće Općine Kostrena, a na prijedlog općinskog vijeća, po pribavljanju mišljenja predsjednika odgovarajućeg suda o predloženim kandidatima, imenuje ih Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

Prijavi treba priložiti i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta, koja se nalazi na web stranici Općine Kostrena www.kostrena.hr te presliku osobne iskaznice.

Prijave za podnošenje prijedloga za suce porotnike i suce porotnike za mladež dostavljaju se najkasnije do 4. srpnja 2024. godine, putem maila: kostrena@kostrena.hr , neposredno ili putem pošte na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena, a cjeloviti tekst Javnog poziva nalazi se u priloženoj dokumentaciji.

 

 

                                                                                                      OPĆINA KOSTRENA

Preuzmite dokumente

Cjelovit tekst Javnog poziva pdf | Izjava-objava-osobnih-podataka.pdf | 143,73 KB
Izjava pdf | Izjava.pdf | 50,67 KB