SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni poziv za prijavu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta Općine Kostrena u 2017.godini

Javne potrebe Javne potrebe 2017 Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 18. prosinca 2016. godine.
 1. Na temelju članka 48., stavka 3. i članka 76., stavka 3. i 5. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10 i 86/12, 85/15 i 19/16), Sportska zajednica Općine Kostrena objavljuje

   

  JAVNI POZIV

  ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA

  IZ PODRUČJA SPORTA OPĆINE KOSTRENA U 2017. GODINI

   

  I.

  Predmet poziva je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu programa javnih potreba u sportu, koje će sufinancirati Sportska zajednica Općine Kostrena iz Proračuna Općine Kostrena u 2017. godini.

   

  II.

  Sredstvima iz Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu sufinancirat će se sljedeći programi iz područja sporta:

  1. Redovita djelatnost sportskih udruga,
  2. «Škole» sportova za djecu i mladež (sportske škole, sportska obuka),
  3. Sudjelovanje na natjecanjima,
  4. Priprema sportaša,
  5. Potpora izdavačkoj djelatnosti u sportu,
  6. Unapređenje stručne djelatnosti u sportu,
  7. Organizacija sportskih manifestacija.

   

  III.

  Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Općini Kostrena koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati djelatnost sporta.

  Prihvatljivi prijavitelji, za svako programsko područje zasebno, navedeni su u Pravilniku o postupku podnošenja prijava programa za uvrštenje u Program javnih potreba u sportu Sportske zajednice Općine Kostrena.

   

  IV.

  Prijave programa podnose se u pisanom obliku za svako programsko područje posebno.

  Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obvezno sadrži:

  • Ispunjeni obrazac Pristupnice,
  • Prijedlog programa uz detaljno obrazloženje (obrazac 1-OPP – Opisni podaci o programu),
  • Proračun programa (obrazac 2-PP, planirani prihodi i rashodi predloženog programa),
  • Ispis iz Registra udruga (dostupan na www.registri.uprava.hr/#!udruge) ili potvrda o predaji zahtjeva za upis promjena u Registar udruga RH (ako promjena nije vidljiva na mrežnim stranicama Registra udruga), odnosno izvadak iz sudskog Registra ne stariji od 3 mjeseca (za ustanove i trgovačka društva),
  • Presliku isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba koje će realizirati prijavljeni program
  • Iznos kojim se financirala udruga iz proračuna Općine Kostrena u 2016. g.
  • Potpisanu izjavu o istinitosti i vjerodostojnosti podataka (Obrazac 3).

  Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Pravilnicima dostupni na mrežnim stranicama Općine Kostrena (www.kostrena.hr).

   

  V.

  Prijedlozi Programa s popratnom dokumentacijom, pripremljeni u skladu s ovim Pozivom dostavljaju se poštom preporučeno, putem dostavljača ili osobno u zatvorenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa predlagatelja na adresu:

  Sportska zajednica Općine Kostrena

  Žuknica 7 51 221 Kostrena

   

  VI.

  Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 18. prosinca  2016. godine.

  Prijave koje se ne dostave u roku neće se razmatrati. Prijavitelji čiji projekti i programi nisu ušli u sustav sufinanciranja biti će obaviješteni putem elektronske pošte te imaju mogućnost izjave prigovora u roku od 8 dana od zaprimanja obavijesti.

  Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj  095 916 82 57, ili putem elektronske pošte na adresu s.z.kostrena@gmail.com.