SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

KD Kostrena zapošljava administrativnog referenta

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 23. travnja 2024. godine.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 24/2024 od 3. travnja 2024. godine, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme

 

RADNO MJESTO: ADMINISTRATIVNI REFERENT – 1 izvršitelj/ica

Rok – zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci uz mogućnost trajnog zaposlenja

Mjesto rada – Općina Kostrena

Radni odnos se zasniva na određeno i puno radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Uvjeti:

 • SSS – ekonomsko usmjerenje,
 • Radno iskustvo – 3 godine na istim ili sličnim poslovima,
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

 

Posebna znanja:

 • Rad na računalu,
 • Samostalnost i analitičnost,
 • Vještina rada s ljudima.

 

Opis radnog mjesta:

 • obavlja administrativne, pomoćno-tehničke poslove na razini cijelog Društva,
 • vodi pisarnicu i pismohranu Društva, obavlja poštanske i pomoćne arhivske poslove,
 • obavlja gotovinsku naplatu računa za izvršene usluge Društva, vodi evidenciju saldakonta korisnika i poslovnih suradnika, šalje izvode s otvorenim stavkama te vrši pripremu dokumentacije potrebne za izradu prijedloga za naplatu potraživanja,
 • odrađuje pomoćne računovodstvene i knjigovodstvene poslove,
 • ažurira i vodi poslovne računovodstvene knjige Društva te porezne evidencije,
 • istražuje tržište, prikuplja ponude prema nalogu nadređene osobe, sudjeluje u provedbi nabave, popunjava narudžbenice, vodi evidenciju ugovora,
 • obavlja analitičke poslove i statističku obradu podataka,
 • obavlja i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanjima i vještinama na temelju naloga nadređenih.

 

Rok za podnošenje prijava je 23. travnja 2024. godine do 12:00 sati.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Prijave s naznačenom dokumentacijom dostavljaju se putem e-maila info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila navesti kako se radi o prijavi na javni natječaj i upisati naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje). KD Kostrena d.o.o. prihvatit će i prijave zaprimljene osobno ili putem pošte na adresu Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – ADMINISTRATIVNI REFERENT“.

 

Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Ostale propozicije natječaja dostupne su na mrežnoj stranici Komunalnog društva Kostrena i u privitku ispod ove objave.

 

 

 

Preuzmite dokumente

KD Kostrena- Natječaj Administrativni referent pdf | Natjecaj_Administrativni-referent.pdf | 238,09 KB