SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

KD Kostrena zapošljava spremačicu – produljen rok natječaja zbog izmjene uvjeta

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 23. prosinca 2022. godine u 12:00 sati.

 KD Kostrena raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme

 

RADNO MJESTO: Spremačica – 1 izvršitelj/ica

Rok – 12 mjeseci
Mjesto rada – Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na određeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad.

Uvjeti:

 • NSS – završena osnovna škola

 Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Presliku osobne iskaznice s obje strane ili drugi dokaz o državljanstvu
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Opis radnog mjesta:

 • vrši čišćenje svih prostorija, opreme i namještaja objekata koji su u vlasništvu Društva ili su pod ugovornom obvezom upravljanja i održavanja Društva,
 • brine o dnevnom, tjednom, mjesečnom i godišnjem ispunjavanju radnih obaveza i zadataka,
 • vrši čišćenje neposrednog okoliša objekata na način da se osigura stanje urednosti,
 • vrši nadzor ulaza i korištenja objekata kojim upravlja Društvo,
 • vodi brigu o pravilnom korištenju objekata i opreme, nastoji spriječiti njihovu nepravilnu uporabu, te o istome obavještava neposredno nadređenoga ili drugu odgovornu osobu,
 • održava urednost, opremljenost i čistoću objekata i opreme koji se nalaze u objektu u kojem radi,
 • vrši čišćenje prostora po rasporedu, preventivni obilazak zbog uočavanja većih onečišćenja koja hitno uklanja, te obavještava neposredno nadređenoga o istima,
 • odgovara za materijalne resurse iz djelokruga svog rada,
 • odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i tehnika,
 • obavlja ostale poslove po nalogu voditelja Odjela.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 23. prosinca 2022. godine do 12:00 sati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Spremačica“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Sve informacije o ostalim uvjetima iz natječaja za zasnivanje radnog odnosa navedene su u tekstu natječaja kao i na mrežnim stranicama KD Kostrena.

 

Preuzmite dokumente

Ispravak natječaja -radno mjesto spremačica pdf | Natjecaj_za_zasnivanja_radnog_odnosa_spremacica-ispravak.pdf | 238,16 KB
Radno mjesto spremačica pdf | Natjecaj_za_zasnivanja_radnog_odnosa_spremacica.pdf | 227,71 KB