SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

KD traži dva kontrolora parkirališta

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Ostali natječaji
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 10. svibnja 2022. godine u 12:00 sati.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 33/2022, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

J A V N I    N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme

RADNO MJESTO: Kontrolor parkirališta –  2 izvršitelja
Rok – od 1. lipnja do 30. rujna 2022. godine
Mjesto rada – Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na određeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje rad subotom, nedjeljom i praznikom te obavezan probni rad.

Uvjeti:

 • SSS
 • Radno iskustvo – nije potrebno, prednost iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poznavanje osnova rada na računalu
 • Poznavanje stranog jezika
 • Samostalnost i fleksibilnost, organizacijske sposobnosti i vještina rada s ljudima

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:

 • Prijavu na natječaj,
 • Životopis,
 • Dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice s obje strane),
 • Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole s obje strane)
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja).

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Opis radnog mjesta:

 • vrši nadzor naplate parkirnih površina kojima upravlja Društvo sukladno uputama neposrednog nadređenog i plana obilazaka,
 • vodi brigu o urednoj naplati usluga parkiranja i izdavanja računa,
 • brine o funkcionalnosti i ispravnosti znakova, natpisa i uređaja na parkiralištima,
 • vrši i sve ostale poslove kojima se osigurava stanje funkcionalnosti i urednosti parkirnih površina kojima upravlja Društvo,
 • odgovoran je za dnevno, tjedno i mjesečno ispunjavanje planiranih radnih obaveza i zadataka,
 • surađuje s voditeljem Odjela i neposrednim nadređenim u cilju efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja posla,
 • zadužuje i upravlja električnim romobilom, brine o vozilu, materijalu, sredstvima i opremi za rad koji su mu povjereni, te o istome vodi evidenciju,
 • daje prijedloge za nabavu potrebnog potrošnog materijala, brine o njihovim zalihama i potrošnji,
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih,
 • rad s električnim romobilom.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 10. svibnja 2022. godine do 12:00 sati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Kontrolor parkirališta“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama KD Kostrena.

Preuzmite dokumente

Natječaj-kontrolor parkirališta pdf | Natjecaj_za_zasnivanja_radnog_odnosa_Kontrolor-parkiralista-1.pdf | 229,08 KB