SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Nacrt Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Općine Kostrena (SECAP)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 Upravni odjel za financije i gospodarstvo Služba za europske projekte, gospodarstvo i strateški razvoj na temelju odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje

                             SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Općine Kostrena (SECAP)

    Na mrežnim stranicama Općine Kostrena objavljen je nacrt Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Općine Kostrena (SECAP).         

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 06. lipnja 2024. do 05. srpnja 2024. godine te se zainteresirana javnost poziva da dostavi svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi nacrt dokumenta putem e-pošte isključivo na adresu: kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela nacrta dokumenta na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti Izvješće o provedenom javnom savjetovanju koje će biti javno objavljeno na mrežnoj stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Općine Kostrena (SECAP) o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno tijelo

PROČELNICA

                                                                                                 Mirjana Padovan Banić, dipl.oec.

Preuzmite dokumente

Poziv na javno savjetovanje docx | Poziv-na-javno-savjetovanje.docx | 20,45 KB
Obrazac javnog savjetovanja docx | Obrazac.docx | 17,41 KB