SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Nacrt prijedloga odluke o pristupu i korištenju kabelske kanalizacije u vlasništvu Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOSTRENA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,
PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 310-01/22-03/01
URBROJ: 2170-22-05-22-1
Kostrena, 16. prosinca 2022.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 Nacrt prijedloga odluke o  pristupu i korištenju kabelske kanalizacije u vlasništvu Općine  Kostrena

          Na mrežnim stranicama Općine Kostrena objavljen je Nacrt prijedloga odluke o pristupu i korištenju kabelske kanalizacije u vlasništvu Općine Kostrena u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 16. prosinca 2022. do 16. siječnja 2023. godine te se zainteresirana javnost poziva da dostavi svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga odluke o pristupu i korištenju kabelske kanalizacije u vlasništvu Općine Kostrena putem e-pošte isključivo na adresu: kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti „Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima“ koje će biti javno objavljeno na mrežnoj stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst odluke o pristupu i korištenju kabelske kanalizacije u vlasništvu Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno tijelo.

 

                                                                                                                       PROČELNIK

                                                                                                                                 Dario Modrić, struč.spec.ing.aedif. v.r.

Preuzmite dokumente

Poziv savjetovanje pdf | Poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-odluka-o-pristupu-i-koristenju-kabelske-kanalizacije-u-vlasnistvu-Opcine-Kostrena.pdf | 65,35 KB
Nacrt prijedloga odluke pdf | NACRT-prijedloga-odluke-o-pristupu-i-koristenju-kabelske-kanalizacije-u-vlasnistvu-Opcine-Kostrena.pdf | 93,25 KB
Obrazac savjetovanje docx | OBRAZAC-savjetovanje-odluka-o-pristupu-i-koristenju-kabelske-kanalizacije-u-vlasnistvu-Opcine-Kostrena.docx | 16,44 KB
Izvješće savjetovanje pdf | Izvjesce-odluka-koristenje-EKI-infrastrutkure.pdf | 141,41 KB