SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaj za prijam u službu – POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa

KLASA:112-07/17-01/01

URBROJ:2170-07-04-17-33

Kostrena, 09. studenoga 2017.

 

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

koji su ostvarili najmanje ili više od 50% ukupnog broja bodova, odnosno 5 ili više bodova na provedenom pisanom testiranju održanom dana 09. studenoga 2017.glede javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti u Službi za lokalnu samoupravu i pravne poslove 1 izvršitelj, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, objavljenog dana 11. listopada 2017. godine u Narodnim novinama broj 100/17 i na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena pozivaju se na intervju:

 

dana 13. STUDENOGA 2017.

10:00 sati

radno mjesto: viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti (1 izvršitelj/izvršiteljica)

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

SATI INICIJALI GODINA ROĐENJA
10:00 D.B. 20.12. 1972.
10:00 M.M. 20.6. 1990.

 

 

Ukoliko kandidati u navedeno vrijeme ne pristupe u Općinu Kostrena na intervju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja