SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU: POZIV KANDIDATIMA ZA PISANO TESTIRANJE

Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa

KLASA:112-07/17-01/01

URBROJ:2170-07-04-17-26

Kostrena, 02. studenoga 2017.

 

POZIV KANDIDATIMA ZA PISANO TESTIRANJE

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete  javnog natječja za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti u Službi za lokalnu samoupravu i pravne poslove 1 izvršitelj, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, objavljenog dana 11. listopada 2017. godine u Narodnim novinama broj 100/17 i na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

 

dana 09. STUDENOGA 2017.

10:00 sati

radno mjesto: viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti (1 izvršitelj/izvršiteljica)

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

SATI INICIJALI GODINA ROĐENJA
10:00 N.J. 07.2.1968.
10:00 M.P 03.10.1989.
10:00 D.V 20.6. 1980.
10:00 D.B. 20.12. 1972.
10:00 A.K. 19.4. 1986.
10:00 T.M. 13.4. 1981.
10:00 M.P. 04.5. 1990 .
10:00 S.P. 13.3. 1978.
10:00 S.G. 27.7. 1986.
10:00 M.M. 20.6. 1990.