SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PROPUSNICE - STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KOSTRENA

Natječaj za asistenta – vrtić “Zlatna ribica”- PONIŠTEN NATJEČAJ

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 16. prosinca 2019. godine.

KLASA: 112-03/19-01/4
URBROJ: 2170-07-54-19-1
Kostrena, 05.12.2019.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća sa sjednice održane 2. prosinca 2019.g. godine Dječji vrtić “Zlatna ribica” raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za djecu s posebnim potrebama – 3 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u trajanju
od 02.01.2020. godine do 31.08.2020. godine ili do prestanka potrebe za obavljanje navedenih poslova

UVJETI:

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

Na natječaj za navedeno radno mjesto mogu se javiti kandidati oba spola.
Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– zamolbu sa životopisom,
– presliku domovnice i osobne iskaznice,
– potvrdu o stečenom obrazovanju,
– uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec dana (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, čl.25 st.2 i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, čl.25. st.4.)
– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Natječaj traje od 05. prosinca 2019. godine do 16. prosinca 2019. godine.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić “Zlatna ribica“, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”.
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama kao i odabir istih obavit će se u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća

doc.dr.sc. Željko Linšak dipl.san.ing.

Preuzmite dokumente

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA pdf | odluka-o-poništenju-natječaja-1.pdf | 423,01 KB