SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

NATJEČAJ za zapošljavanje stručnog suradnika – informatora za 1 radno mjesto u Turističkoj zajednici općine Kostrena na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta)- PONIŠTEN NATJEČAJ

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa

Odluka o poništenju natječaja

 

Na temelju čl. 42. Statuta Turističke zajednice općine Kostrena („Službene novine“ Općine Kostrena, br. 05/2020.), a temeljem suglasnosti Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Kostrena na 05. sjednici održanoj dana 23. lipnja 2021. godine direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice općine Kostrena raspisuje

 

N A T J E Č A J

  

za zapošljavanje stručnog suradnika – informatora za 1 radno mjesto u Turističkoj zajednici općine Kostrena na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta)

Uvjeti:

  1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
  2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
  3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
  4. da ima položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
  5. da poznaje rad na osobnom računalu;
  6. poznavanje turističke ponude Općine Kostrena.

 

Prijavi priložiti:

–  životopis

–  presliku domovnice

–  dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome

–  dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci

– presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje.

 

Natječaj je otvoren 14 dana od dana objave na službenim internetskim stranicama TZO Kostrena.

Prijave s kratkim životopisom te potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Turistička zajednica općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1a, 51221 Kostrena s naznakom “za natječaj” ili na e-mail: tzo-kostrena@ri.t-com.hr.

Nepotpune i nepravodobne molbe se neće razmatrati. Kandidati koji podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obavješteni.

 

Kostrena, 28. lipnja 2021. godine

 

                                                                                                                  Direktorica TZO Kostrena

                                                                                                                        Belma Džomba, mag.iur.

 

Preuzmite dokumente

Natječaj TIC pdf | Natjecaj-TIC_strucni-suradnik-informator_2021.pdf | 516,08 KB