SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Novčana pomoć umirovljenicima s niskim primanjima

Novosti

U Općini Kostrena zaprimaju se zahtjevi za ostvarivanjem prava po Odluci o pravu na novčanu pomoć umirovljenicima s niskim primanjima. Za ostvarivanja prava od siječnja 2018. godine zahtjev s pripadajućom dokumentacijom potrebno je predati u uredovno vrijeme Općine zaključno do petka 19. siječnja 2018. 

Za zahtjeve predane nakon navedenog roka, prava će se priznavati od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Navedeno pravo moći će ostvariti umirovljenici s neprekidnim prebivalištem na području Općine Kostrena u trajanju od najmanje 5 godina kojima je mirovina jedini izvor prihoda. Bez obzira radi li se o primanjima ostvarenim u zemlji i/ili inozemstvu, ona u ukupnom iznosu ne smije prelaziti 1.800,00 kuna.

Za korisnike s  mirovinom do 1.100,00 kuna, predviđena je pomoć u iznosu od 350 kn mjesečno. Za korisnike s mirovinom do 1.300,00 kuna, predviđena je pomoć u iznosu od 250 kn mjesečno, a korisnici s mirovinom u iznosu do 1.800,00 kuna primat će pomoć u iznosu od 150 kn mjesečno.

Pravo na potporu neće moći ostvariti oni umirovljenici koji pored nekretnine u kojoj stanuju, u svojem suvlasništvu ili vlasništvu imaju drugu nekretninu čijim bi stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihod. Ovaj oblik potpore ne mogu ostvariti mještani koji ne primaju mirovinu.

 

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  1. presliku osobne iskaznice
  2. presliku bankovne kartice ili potvrdu banke o tekućem IBAN računu
  3. uvjerenje o prebivalištu
  4. rješenje o azilu (za strance)
  5. presliku zadnjeg odreska od mirovine, presliku zadnjeg odreska inozemne mirovine ili potvrdu o visini iste
  6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da umirovljenik nije korisnik inozemne mirovine (ukoliko pravo na inozemnu mirovinu nije ostvareno, a evidentiran je radni staž izvan Republike Hrvatske)
  7. potvrdu porezne uprave o visini dohotka i imovinskom stanju.