SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Obavijest o poništenju javnog natječaja za prodaju 3. suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 2153 Rožmanići u vlasništvu Općine Kostrena

Natječaji i pozivi

S osnova formalnih razloga poništava se javni natječaj za prodaju 3. suvlasničkog dijela: 1/3 nekretnine označene kao k.č. 2153  Rožmanići 634 m2, upisane u zk.ul. 1327 k.o. Kostrena Lucija u vlasništvu Općine Kostrena KLASA: 944-01/23-02/43, URBROJ: 2170-22-03-24-10, koji je 15. travnja 2024. objavljen na mrežnim stranicama Općine Kostrena  i na oglasnoj ploči Općine Kostrena. Obavijest o objavi javnog natječaja oglašena je i u dnevnim novinama Novi list.