SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

OBJAVA NADMETANJA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE – USLUGA IZRADE DEFINIRANE INTERPRETACIJSKO-MUZEOLOŠKE STUDIJE STALNOG POSTAVA “KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA”

Jednostavna nabava Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 18. lipnja 2019. godine u 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi koja se donosi u nastavku u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine Kostrena“ broj 3/17) služi kao podloga za izradu ponude.

Definirana interpretacijsko-muzeološka studija stalnog postava “Kuće kostrenskih pomoraca” napredni je dokument planirane interpretacije/prezentacije prošlosti, sadašnjosti i budućnosti općine Kostrena s posebnim fokusom na iskustvo kostrenskih pomoraca. Definirana interpretacijsko-muzeološka studija stalnog postava uključuje oblikovanje svih interpretacijsko-muzeoloških odnosa i tematskog formiranja interpretacijsko-komunikacijskih poruka koje se ostvaruju kroz glavnu aktivnost institucije, odnosno detaljnu razradu plana rasporeda prezentacijskih/interpretacijskih sadržaja, te izradu scenarija za prostore predviđene za muzejsku/interpretacijsku komunikaciju. Dodatni sastavni dio definirane interpretacijsko-muzeološke studije stalnog postava jest i historijat ustanove/projekta, opis zbirki, srednjoročni plan razvoja ustanove, režimi korištenja prostora ustanove, projekcija ciljane publike/korisnika, te prostor utjecaja (fizički i virtualni).

Planirane aktivnosti zadatka obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije (interpretacijsko-muzeološke studije) stalnog postava “Kuće kostrenskih pomoraca” kako bi se u skladu sa svim postavljenim zahtjevima i najboljim pravilima struke osiguralo idealno oblikovanje i adekvatna upotreba iste na temelju koje će se izvesti sami radovi uređenja stalnog postava. Zadani prostor potrebno je urediti na način kako bi (budućem) posjetitelju bio atraktivan, a istovremeno edukacijski (edutainment) koji uspješno komunicira sve osnovne ideje “Kuće kostrenskih pomoraca”.

Osnovne smjernice uređenja prostora podrazumijevaju:

  • Izradu projekta opremanja prostora obnovljene zgrade – prostorija unutar kojih će se nalaziti stalni muzejski postav
  • Projekt opremanja mora sadržavati integrirane elemente namještaja i predmetne opreme, komunikacijskog, multimedijalnog, audio – vizualnog interaktivnog dizajna

Projekt unutarnjeg uređenja i opremanja mora biti usklađen sa Izvedbenim  projektom zajedničke oznake KKP, Mapa br. 19/2019 – arhitektonski projekt, izrađen po ovlaštenoj arhitektici Jani Mikuličić, mag.inž.arh. iz AKA-TIM d.o.o. Rijeka u travnju 2019. godine.

Rok za predaju ponude je 18. LIPNJA u 13:00 sati.

Preuzmite dokumente

DOKUMENTACIJA O NABAVI docx | Dokumentacija-o-nabavi-usluga-izrade-interpretacijsko-muzeološke-studije-stalnog-postava-Kuće-kostrenskih-pomoraca-za-objavu.docx | 146,14 KB