SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

POZIV NA INTERVJU: Stručni suradnik/stručna suradnica za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj

Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa

KLASA:112-07/17-01/01
URBROJ:2170-07-04-17-6
Kostrena, 16. listopada  2017.

POZIV NA INTERVJU
u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA na radno mjesto  stručni suradnik/stručna suradnica za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj (1 izvršitelj/ica), koji je objavljen 02. listopada 2017. godine

dana  25. LISTOPADA 2017.
11:00 sati
radno mjesto: stručni suradnik/stručna suradnica za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj (1 izvršitelj/ica),

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena


SATI INICIJALI GODINA ROĐENJA
11:00 S.P. 25.7.1991.

 

Preuzmite dokumente

Poziv na intervju: Stručni suradnik/stručna suradnica za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj docx | Poziv-STRUCNO-OSPOSOBLJAVANJE-na-intervju-ekonomist.docx | 24,55 KB