SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Poziv na dostavu ponude za vršenje usluge izrade projektne dokumentacije – idejnog i glavnog projekta Kuće kostrenskih pomoraca u prostoru bivše škole Sv. Barbare

Jednostavna nabava

Naručitelj, Općina Kostrena pokrenula je postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije – Idejnog i Glavnog projekta Kuće kostrenskih pomoraca u prostoru bivše škola Sv. Barbara.

Sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službene novine Općine Kostrena“ br. 3/17) postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 80.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno jednake ili veće od 150.000,00 kuna za nabavu radova, a manje od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga odnosno manje od 500.000,00 kuna za nabavu radova, provode se na temelju objavljenog poziva za prikupljanje ponuda gdje svaki zainteresirani gospodarski subjekt mogu podnijeti ponudu.

Shodno navedenom upućujemo Vam poziv za dostavu ponude.

1. Naručitelj

Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, OIB: 32131316182

2. Podatci o predmetu nabave

 • Opis predmeta nabave

Izrada projektne dokumentacije – Idejnog i Glavnog projekta Kuće kostrenskih pomoraca u prostoru bivše škola Sv. Barbara.

 • Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelj treba ispuniti

Pri izradi projektne dokumentacije potrebno se pridržavati Interpretacijskog plana izrađenog po autoricama: Ines Perović, mag. povijesti  umjetnosti – tema, Pomorci i pomorstvo; Ivana Sajko, mag.etnologije – tema Tradicionalni način života uz more te po koordinatorici koncepta muzejskog postava: Milvani Arko-Pijevac, muzejska savjetnica.

 • Obaveze projektanta
  • Izraditi idejni projekt i ishoditi posebne uvjete građenja ukoliko je potrebno
  • Izraditi glavni projekt i ishoditi potvrde javnopravnih tijela na glavni projekt
  • Ishoditi građevinsku dozvolu
  • Izraditi troškovnik s procijenjenom vrijednošću radova po stavkama

 3. Cijena ponude

Cijenu ponude iskazati u kunama i to: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu ponude sa PDV-om

4. Procijenjena vrijednost nabave

150.000,00 kn (iznos bez PDV-a).

 5. Kriterij odabira ponude

Ponuda s najnižom cijenom ponuđene usluge.

6. Ponuditelj je uz ponudu dužan priložiti:

Izvadak iz upisa u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar iz kojega je vidljivo da je registriran za pružanje predmetnih usluga.

 7. Način dostave ponude

E-poštom, osobno ili poštom na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija br. 38, 51221 Kostrena.

8. Rok za dostavu ponude

10 dana po primitku poziva za dostavu ponude.

9. Datum objave poziva na Internet stranici

23. ožujak 2018. godine do 10.00 sati

10. Kontakt

11. Projektni program i Interpretacijski plan nalaze se u Prilogu

S poštovanjem

 

                                                                           Viši stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj

                                                                                         Martina Zekić, mag.oecc

 

 
[1] Kontaktirati za dio koji se odnosi na projekt
[2] Kontaktirati za dio koji se odnosi na provedbu postupka nabave

Preuzmite dokumente

PROJEKTNI PROGRAM: izrada idejnog i glavnog projekta Kuće kostrenskih pomoraca docx | PROJEKTNI-PROGRAM-izrada-idejnog-i-glavnog-projekta-Kuće-kostrenskih-pomoraca-1-2.docx | 72,38 KB
INTERPRETACIJSKI PLAN: Arko-Pijevac, Perović, Sajko doc | INTERPRETACIJSKI-PLAN-MUZEJA_-1.doc | 156,50 KB