SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU IZRADE PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE KOSTRENA 2021. – 2027. GODINE

Jednostavna nabava Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 25. lipnja 2020. godine u 15:00 sati.

Naručitelj, Općina Kostrena pokrenula je postupak jednostavne nabave za pružanje usluga izrade Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2021. – 2027. godine, evidencijski broj nabave: B-285/01-2020.

Program ukupnog razvoja predstavlja temeljni strateški dokument koji definira optimalne razvojne pravce Općine Kostrena uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i njegovog okruženja.   PUR omogućuje planiranje, provedbu, kontrolu i evaluaciju gospodarskog razvoja, potencijalnim investitorima daje uvid u strategiju zajednice u koju žele ulagati, te je prilikom prijave na EU i nacionalne fondove osnovni dokument na temelju kojeg se odlučuje o dodjeli bespovratnih sredstava.  Daje odgovore u kojem smjeru razvoj treba ići i na koji ga način ostvariti. Kroz strategiju razvoja se analizira postojeće stanje te donose ciljevi, prioriteti i mjere budućeg održivog razvoja.

Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ponudu dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: “PONUDA ZA USLUGU IZRADE PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE KOSTRENA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.” na adresu Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena. Ponuditelj je osobno dužan pobrinuti se da ponuda pristigne u naznačenom roku za otvaranje ponuda, bez obzira na način dostave ponuda.

Rok za dostavu ponuda, a ujedno i vrijeme otvaranja ponuda, je 25. lipnja 2020. godine u prostorijama Općine Kostrena, Sveta Lucija 38.

 

Preuzmite dokumente

Poziv za dostavu ponude za izradu Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2021. – 2027. godine docx | Usluga-izrade-Programa-ukupnog-razvoja-2021.-2027_.docx | 168,55 KB