SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Poziv za javno prikupljanje ponuda – Radovi na krajobraznom uređenju okoliša novog Društveno-vatrogasnog doma Paveki u Kostreni

Jednostavna nabava Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 31. ožujka 2023. godine u 12:00 sati.

Poziv za javno prikupljanje ponuda – Radovi na krajobraznom uređenju okoliša novog Društveno-vatrogasnog doma Paveki u Kostreni

Nova zgrada Društveno-vatrogasnog doma smještena je na parceli od cca 2.500 m2, u najvećem kostrenskom naselju. Parcela je u izravnom kontaktu s rasterom naselja, ali i s vrijednim površinama prirodnog krajobraza u okolišu naselja koje čine stabilnu zelenu pozadinu objektu i parceli.
Parcela na čestici 5215/1, k.o. Kostrena Lucija je nepravilnog trapezoidnog oblika, koju karakterizira veliki plato na najnižoj koti i kaskadno oblikovane zelene terase s tri strane objekta.
Maksimalne visinske razlike između kaskada od 1,5 m, okolišu Doma daju izraženu reljefnost i dramatičnost zelenila, dodatno naglašenu pozadinskom prirodnom vegetacijom.
Čitava se lokacija otvara prema jugu što ju čini mikroklimatski pogodnom za oblikovanje guste vegetacije.
Hortikulturnim rješenjem oblikuje se oko 515 m2 od ukupne površine parcele, što se većinom odnosi na sadnju u kaskadama, a manjim dijelom na sadnju u slobodnim površinama na donjem platou.
Predložene vrste su većim dijelom zimzelene/crnogorične, što osigurava cjelogodišnju stabilnu sliku prostora uz minimalne sezonske smjene, ali uz dovoljno atraktivnosti različitih boja i tekstura.
Oblikovno se razlikuje sadnja na platou od one na kaskadama. Na platou se sadi bilje urbanog karaktera koje će frontalnom izgledu objekta dati uredan i uresan, urbani izgled i definiciju prema prometnici. Kaskade se ispunjavanju s raznovrsnim biljem u nepravilnim potezima i skupinama uz obavezno grupiranje istih vrsta kako bi se osigurao potreban red i prepoznatljivost ciljanog oblikovanja.
Projektom je predviđena izvedba sustava automatskog navodnjavanja sistema „kap na kap“ na svim sadnim površinama. Sistem mora biti cjelovit i povezati sve sadne površine na jednu upravljačku jedinicu.

Radovi će se izvoditi prema Elaboratu hortikulturnog uređenja broj 06-02023, iz ožujka 2023. godine, izrađen od strane društva STUDIO PERIVOJ d.o.o. Malinska.
Radovi će se izvoditi prema Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22).

Preuzmite dokumente

Poziv za javno prikupljanje ponuda pdf | Poziv-za-javno-prikupljanje-ponuda-krajobrazno-uredenje-okolisa-zgrade-drustveno-vatrogasnog-doma-Paveki.pdf | 386,23 KB
Ponudbeni list doc | PONUDBENI-LIST-krajobrazno-uredenje-okolisa-zgrade-drustveno-vatrogasnog-doma-Paveki.doc | 52,50 KB
Ponudbeni troškovnik xls | Ponudbeni-troskovnik-krajobrazno-uredenje-drustveno-vatrogasnog-doma-Paveki-korekcija-28_03.xls | 147,00 KB
Krajobrazni elaborat pdf | Elaborat-hortikulture-Drustveno-vatrogasni-dom-Paveki-Kostrena.pdf | 7,31 MB