SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA RADOVE UGRADNJE POLUUKOPANIH SPREMNIKA

Jednostavna nabava Natječaji i pozivi Novosti Obavijesti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 6. lipnja 2022. godine u 10:00 sati.

Predmet nabave je izvedba građevinskih radova PRIPREME ZA UGRADNJU POLUUKOPANIH SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD na području Općine Kostrena.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 480.000,00 kn bez PDV-a.

Vrijednost nabave zajednički sufinanciraju Općina Kostrena i KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Općina Kostrena sudjeluje u troškovima s 240.000,00 kuna dok KD Čistoća d.o.o. Rijeka osigurava preostali dio od 240.000,00 kuna. U navedene iznose nije uključena vrijednosti za PDV.

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazana Glavnim arhitektonskim projektom – elaborat broj TD:3121-10521 izrađen po ovlaštenoj arhitektici  Kseniji Ivić, d.i.a.  iz SUPER URED d.o.o. Split u srpnju 2021. godine te pripadajućem troškovniku za izvođenje radova.

Tekst poziva za javno prikupljanje ponuda, troškovnik i projektnu dokumentaciju dostavlja se u linkovima ispod ovog teksta.

Ponuda se dostavlja osobno ili putem elektroničke pošte pod uvjetom da sve ponude bez obzira na način dostave, moraju biti dostavljene najkasnije do krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 6. lipnja 2022. godine do 10.00 sati.

Preuzmite dokumente

Poziv za javno prikupljanje ponuda pdf | Poziv-za-javno-prikupljanje-ponuda-UGRADBA-POLUUKOPANIH-SPREMINKA-1.pdf | 282,08 KB
Troškovnik xlsx | Troskovnik-za-spremnike-za-OBJAVU-1.xlsx | 150,99 KB
Projektna dokumentacija pdf | Mapa_1_Arhitektonski-projekt-1.pdf | 20,61 MB