SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

POZIVNI NATJEČAJ za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2019. godinu

Natječaji i pozivi Novosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 31. listopada 2019. godine.

Na temelju Odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-06/19-01/2, URBROJ: 2170-07-03-19-323 od 24. rujna 2019. godine objavljuje se

POZIVNI NATJEČAJ za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2019. godinu

 

I. Javna priznanja Općine Kostrena dodjeljuju se za iznimna dostignuća i doprinos od posebnog značenja za razvitak i ugled Općine Kostrena, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, tehničke kulture, pomorske tradicije, zdravstva i socijalne skrbi, ljudskih prava, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti i aktivnosti koje su tome usmjerene.

II.Javna priznanja Općine Kostrena su: imenovanje počasnim građaninom (dodjeljuje se isključivo fizičkoj osobi), nagrada za životno djelo (dodjeljuje se isključivo fizičkoj osobi), godišnja nagrada (dodjeljuje se fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba) i zahvalnica (dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama).

III. Prijedlog za dodjelu priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća Općine Kostrena izuzev Komisije za dodjelu javnih priznanja, Općinski načelnik, udruge sa sjedištem na području Općine Kostrena i ovlaštena tijela pravnih osoba sa sjedištem na području Općine Kostrena. Navedeni ovlašteni predlagatelji ne mogu za dodjelu javnih priznanja predložiti samog predlagatelja.

 

Prijedlog se podnosi Komisiji za dodjelu priznanja u pisanom obliku na adresu: Općina Kostrena, 51221 Kostrena, Sv. Lucija 38, s naznakom Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena, ne otvarati mora sadržavati:

  • podatke o podnositelju prijedloga
  • podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi
  • javno priznanje za koje se predlaže uz detaljno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog za dodjelu priznanja uz odgovarajuću dokumentaciju.

 

IV. Ovaj natječaj otvoren je do 31. listopada 2019. godine. Prijedlozi zaprimljeni nakon naznačenog roka, kao i nepotpuni i neobrazloženi prijedlozi neće se razmatrati.