SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2022. godinu

Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 31. listopada 2022. godine u 23:59 sati.

Na temelju Odluke Općinskog načelnika KLASA: 061-01/22-01/01, URBROJ: 2170-22-04-22-1 od 5. listopada 2022. godine objavljuje se

 

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2022. godinu

 

I. Javna priznanja Općine Kostrena dodjeljuju se za iznimna dostignuća i doprinos od posebnog značenja za razvitak i ugled Općine Kostrena, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, tehničke kulture, pomorske tradicije, zdravstva i socijalne skrbi, ljudskih prava, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti i aktivnosti koje su tome usmjerene.

II. Javna priznanja Općine Kostrena su: imenovanje počasnim građaninom Općine Kostrena (dodjeljuje se isključivo fizičkoj osobi koja nema prebivalište u Općini Kostrena), nagrada Općine Kostrena za životno djelo (dodjeljuje se isključivo fizičkoj osobi neovisno o prebivalištu), godišnja nagrada (dodjeljuje se fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi neovisno i njihovom sjedištu odnosno prebivalištu) i zahvalnica (dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama).

III. Prijedlog za dodjelu priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća Općine Kostrena izuzev Komisije za dodjelu javnih priznanja, Općinski načelnik, udruge sa sjedištem na području Općine Kostrena i ovlaštena tijela pravnih osoba sa sjedištem na području Općine Kostrena. Navedeni ovlašteni predlagatelji ne mogu za dodjelu javnih priznanja predložiti samog predlagatelja.
Prijedlog za dodjelu priznanja se podnosi Komisiji za dodjelu priznanja u pisanom obliku na adresu: Općina Kostrena, 51221 Kostrena, Sv. Lucija 38, s naznakom “Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena – ne otvarati“, mora sadržavati:

  • podatke o podnositelju prijedloga
  • podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi
  • javno priznanje za koje se predlaže uz detaljno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog za dodjelu priznanja uz odgovarajuću dokumentaciju.

 IVPozivni natječaj otvoren je do 31. listopada 2022. Prijedlozi zaprimljeni nakon naznačenog roka, kao i nepotpuni i neobrazloženi prijedlozi neće se razmatrati.