SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Prijava kuća za odmor do kraja ožujka

Novosti Obavijesti

Porezna uprava pozvala je sve građane da do 31. ožujka predaju prijavu u kojoj će navesti koje im nekretnine služe za odmor, a ako to ne učine, dužnost i nadležnost gradova i općina je da to učine umjesto njih. 

Porez na kuće za odmor reguliran je Zakonom o lokalnim porezima. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Porezni obveznik je pravna i fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor, ako se nekretnina nalazi na teritoriju jedinice lokalne samouprave koja je propisala plaćanje toga poreza.
Podatke bitne za oporezivanje obveznik treba dostaviti nadležnom poreznom tijelu do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor. Za obveznike koji ne dostave podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor predviđene su novčane kazne.

Prijava prebivališta na adresu kuće za odmor nije osnova za oslobođenje od plaćanja poreza nego stvarno postojanje prebivališta treba dokazati drugom dokumentacijom, primjerice računima za komunalne usluge, dokumentacijom za mjesno izabranog obiteljskog liječnika, potvrdom o prijavi prebivališta članova uže obitelji odnosno za djecu ako se ista nalaze na poreznoj kartici i slično.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 0,60 do 5 eura po metru četvornom korisne površine, a u Kostreni on iznosi 1,33 eura. Porez se plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Osim poreza na kuće za odmor, oni vlasnici nekretnina i iznajmljivači koji ostvare prihod od obavljanja djelatnosti iznajmljivanja nekretnine za odmor plaćaju i porez na dohodak. Riječ je o različitim poreznim oblicima koji se utvrđuju neovisno jedan o drugome s različitih osnova. Porez na kuće za odmor utvrđuje se po osnovi vlasništva i načina korištenja određene nekretnine, dok se porez na dohodak utvrđuje po osnovi obavljanja djelatnosti prema ostvarenim prihodima ili po drugom kriteriju.