SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Prijedlog Odluke privremenoj zabrani građevinskih radova na području Općine Kostrena

Informacije za građane Natječaji i pozivi Novosti Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 23. studenoga 2017. godine.

KLASA: 360-01/17-01/05
URBROJ: 2170-07-04-2-17-3
Kostrena, 15.  studeni  2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Općine Kostrena  – POZIV

Na web stranicama Općine Kostrena dana 15. studenoga 2017. godine objavljen je nacrt Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Općine Kostrena te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o navedenoj odluci.

Rok za podnošenje prijedloga je do 23. studenoga 2017. godine. Prijedlozi se mogu dostaviti pisanim putem ili na elektroničku adresu: kostrena@kostrena.hr

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti  objavljeno na web stranici Općine Kostrena: www. kostrena.hr 

Na temelju ponuđenog teksta Odluke i pristiglih komentara sudionika Savjetovanja, formulirat će se konačni tekst Odluke  o privremenoj zabrani  građevinskih radova na području Općine Kostrena o kojoj će raspravljati Općinsko vijeće kao tijelo koje Odluku usvaja, a po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Kostrena.

Pročitaje više u dokumentaciji.