SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2019. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 303-01/19-01/01
URBR: 2170-07-06-19-1.
Kostrena, 11. veljače 2019

OPĆINA KOSTRENA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO
OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2019. godinu

u razdoblju od 11. veljače do 19. veljače 2019. godine

Dana 11. veljače 2019. godine objavljen je nacrt Programa poticanja poduzetništva za 2019. godinu te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom.
Rok za podnošenje prijedloga je 19. veljače 2019. godine. Prijedlozi se mogu dostaviti isključivo putem obrasca u privitku na elektroničku adresu: kostrena@kostrena.hr
Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastavit Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.
Na temelju ponuđenog teksta Programa i pristiglih komentara sudionika Savjetovanja, formulirat će se konačni tekst Programa poticanja poduzetništva za 2019. godinu, o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

Tamara Bulat, v.d. Pročelnice

Preuzmite dokumente

Obrazac savjetovanja sa zainteresiranom javnošću-Nacrt Programa poticanja poduzetništva za 2019. godinu docx | Obrazac-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnošću-Nacrt-Programa-poticanja-poduzetništva-za-2019.-godinu.docx | 16,30 KB
Obrazloženje i tekst nacrta Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2019. godinu docx | Prijedlog-Programa-poticanja-poduzetništva-Općine-Kostrena-za-2019.-godinu-za-javno-savjetovanje.docx | 32,36 KB