SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Rekonstrukcija sportskog košarkaškog igrališta OŠ KOSTRENA – PONIŠTENJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Jednostavna nabava Jednostavna nabava Novosti Obavijesti

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena je temeljem Odluke općinskog načelnika od 19. siječnja 2023. godine proveo postupak jednostavne nabave objavom Poziva za dostavom ponuda na službenim mrežnim stranicama Općine Kostrena u skladu s odredbama pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Općine Kostrena broj 5/22).

Na objavljeni poziv dostavljena je samo jedna ponuda koja svojim iznosom prelazi vrijednost procijenjene vrijednosti nabave te zakonskog praga za postupke jednostavne nabave.

Sukladno tome Općina Kostrena morala je poništiti postupak jednostavne nabave te je u tom smislu općinski Načelnik općine Kostrena dana 24. veljače 2023. godine donio Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave.

Obzirom na vrijednost dostavljene ponude izvršene su izmjene Plana nabave za 2023. godinu te je za ovaj postupak nabave predviđen otvoreni postupak javne nabave s procijenjenom vrijednosti od 80.000,00 €.

Stoga, temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16 i 114/22), općinskog Proračuna za 2023. godinu i Plana nabave za 2023. godinu, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena pokrenuti će postupak objave javnog nadmetanja za odabir najpovoljnije ponude za izvođenje radova na REKONSTRUKCIJI SPORTSKOG IGRALIŠTA KOD OŠ KOSTRENA.

Preuzmite dokumente

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE pdf | ODLUKA-O-PONISTENJU-POSTUPKA-NABAVE-REKONSTRUKCIJA-IGRALISTA-OS-KOSTRENA.pdf | 95,79 KB