SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Rekonstrukcija sportskog igrališta OŠ Kostrena – produljenje roka za dostavu ponuda

Javna nabava Jednostavna nabava Jednostavna nabava Natječaji i pozivi Novosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 16. veljače 2023. godine u 10:00 sati.

PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

Obzirom na zahtjev za izmjenom dijela projektne dokumentacije, projektant će izvršiti korekcije troškovnika koji će biti objavljen tijekom ovog tjedna.

U tom smislu produžiti će se rok za dostavom ponuda te je novi rok za dostavu 16. veljače 2023. godine do 10.00 sati.

 

 

Poziv za dostavom ponuda koji se donosi u nastavku u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/22) te služi kao podloga za izradu ponude.

Gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba, uključujući podružnicu, ili javno tijelo ili zajednica tih osoba ili tijela, uključujući svako njihovo privremeno udruženje, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Na ovaj postupak jednostavne nabave primjenjuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske te sve odredbe Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/22), osim odredbi glede kojih je u ovom Pozivu za dostavom ponuda drugačije određeno.

Na sklapanje i izvršenje ugovora o izvođenju radova primjenjuju se svi prisilni propisi te svi dispozitivni propisi osim onih glede kojih je u ovom Pozivu za dostavom ponuda ili Ugovoru drugačije određeno.

Predmet nabave su građevinski i obrtnički radovi na rekonstrukciji sportskog, košarkaškog igrališta osnovne škole Kostrena.

Radovi na rekonstrukciji igrališta vršiti će se u skladu s Glavnim – Izvedbenim projektom broj 3-XI/2021-17 izrađenom u studenom 2021. godine po ovlaštenom građevinskom inženjeru Branku Papiću ing. građ..

Predmetno otvoreno sportsko igralište izgrađeno je 2006. godine u periodu izgradnje Osnovne škole Kostrena sa zapadne strane škole i koriste ga uglavnom učenici škole.

Namjena igrališta je košarkaško igralište. Površina igrališta sa tribinama iznosi cca 687,00 m².

Obzirom na godinu izgrađenosti, trajnosti asfaltne površine i nedostatnog održavanja, ukazala se potreba za rekonstrukcijom samog objekta i zamjenom dotrajale sportske opreme, a sve sa ciljem da se u potpunosti isključi rizik od ozljeda korisnika igrališta. Uz navedeni tehnički razlog prema projektnom zadatku Investitora igralište bi trebalo osposobiti za korištenje osoba sa invaliditetom pa se ovim projektom riješila i izgradnja pristupne rampe za potrebe savladavanja visinske razlike na prilazu igralištu, prostor za smještaj osoba s invaliditetom, nanošenje akrilne podloge na asfaltnu površinu igrališta, uređenju tribina s montažom sjedalica, zamjenu konstrukcije koševa sa potrebnom zaštitom te obnova metalne ograde na istočnoj strani igrališta. Uz navedene zahvate uredit će se i „zelene“ površine uz igralište sve s ciljem da se oborinske vode ne slijevaju na igralište.

Preuzmite dokumente

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA pdf | Poziv-za-dostavom-ponuda-REKONSTRUKCIJA-IGRALISTA-OS-KOSTRENA-IZMJENA-1.pdf | 518,33 KB
Ažurirani troškovnik radova 2023 xlsx | NOVI-Troskovnik-Rekonstrukcija-otvorenog-igraliste-OS-Kostrena_bez-cijena_rev2.xlsx | 310,50 KB
Projektna dokumentacija pdf | Rekonstrukcija-otvorenog-igralista-OS-Kostrena.pdf | 12,94 MB
Revizija nacrtnog dijela 2023. pdf | Nacrtni-dio_rev1.pdf | 8,98 MB

Vezane stranice

Jednostavna nabava