SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Rezultati 5. ispitivanja kvalitete mora na području Kostrene

Novosti Obavijesti

Peto ispitivanje kvalitete mora provedeno je na plažama Podkvarovo, Klančić, Spužvina i Svežanj.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje na sve četiri lokacije, a to su Svežanj, Spužvina, Podkvarovo i Klančić, utvrđena je izvrsna kakvoća mora sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), vezano za mikrobiološke pokazatelje.

U odnosu na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje, kao izvanredni oblik monitoringa čiji je naručitelj Općina Kostrena, na referentnoj postaji Svežanj dobivene vrijednosti ne odstupaju od uobičajenih vrijednosti za morsku vodu dok se i nadalje NE PREPORUČUJE kupanje na plažama Podkvarovo i Klančić. 

Preuzmite dokumente

Rezultati-5 ispitivanje pdf | Rezultati-5-ispitivanje.pdf | 1,46 MB
Svežanj-5 pdf | Svežanj-5.pdf | 2,13 MB
Podkvarovo-5 pdf | Podkvarovo-5.pdf | 2,14 MB
Klančić-5 pdf | Klančić-5.pdf | 2,14 MB
Spužvina-5 pdf | Spužvina.pdf | 2,14 MB