SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Rezultati 6. ispitivanja kvalitete mora na području Kostrene

Novosti Obavijesti

Šesto ispitivanje kvalitete mora provedeno je na plažama Podkvarovo, Klančić, Nova voda i Svežanj.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje na sve četiri lokacije, a to su Podkvarovo, Klančić, Nova voda i Svežanj utvrđena je izvrsna kakvoća mora sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), vezano za mikrobiološke pokazatelje.

U odnosu na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje, kao izvanredni oblik monitoringa čiji je naručitelj Općina Kostrena i nadalje se ne preporučuje kupanje na plažama Podkvarovo i Klančić.

Preuzmite dokumente

Rezultati ispititvanja mora-6 pdf | Rezultati-6.-ispitivanje.pdf | 1,39 MB
Podkvarovo-6 pdf | podkvarovo_03_07.pdf | 2,16 MB
Klančić-6 pdf | klančić_03_07.pdf | 2,14 MB
Dopis Nova voda-6 pdf | nova-voda_03_07.pdf | 2,16 MB
Dopis Svežanj -6 pdf | svežanj_03_07.pdf | 2,12 MB
Dopis Državni inspektorat-6 pdf | Dopis-Državni-inspektorat-1.pdf | 103,13 KB
Dopis MINGOR -6 pdf | Dopis-Ministarstvo-gospodarstva-i-održivog-razvoja-1.pdf | 101,90 KB
Dopis Ina-6 pdf | Dopis-Rafinerija-nafte-INA-d.d-1.pdf | 105,51 KB
Dopis -Lučka kapetanija-6 pdf | Dopis-Lučka-kapetanija-1.pdf | 95,17 KB