SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje- Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

  OPĆINA KOSTRENA
  Upravni odjel za opće, pravne poslove
   i lokalnu samoupravu
 Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu

 

KLASA: 372-03/19-01/5
URBROJ: 2170-07-04-1-19-1
Kostrena, 15.  travanj  2019.

 

                Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu na temelju odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) objavljuje

 

                             SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

   Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena

                                                                                                             

Na mrežnim stranicama Općine Kostrena objavljen je prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 17. travnja 2019. do 30. travnja 2019. godine te se zainteresirana javnost poziva da dostavi svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena putem e-pošte isključivo na adresu: kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na mrežnoj stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno tijelo.

 

                                                                                                         v.d. Pročelnice

                                                                                               Jasna Mavrinac, dipl.iur.

 

 

Preuzmite dokumente

Poziv na savjetovanje pdf | POZIV-savjetovanje.pdf | 407,81 KB
Prijedlog Odluke docx | Prijedlog-Odluke-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora-u-vlasništvu-Općine-Kostrena-savjetovanje.docx | 28,40 KB
Obrazloženje docx | obrazloženje-savjetovanje-prijedlog-Odluke-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora-u-vlasništvu-Općine-Kostrena.docx | 15,71 KB
Obrazac docx | OBRAZAC-savjetovanje-odluka-o-zakupu-i-prodaji-poslovnog-prostora.docx | 15,46 KB