SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću- Nacrt odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) objavljuje

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

 

               Nakon donošenja Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Kostrena (Službene novine Općine Kostrena broj 3/18),  predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je donijeti i odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 11. travnja do 18. travnja 2018. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada putem e-maila na adresu  kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljena, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti:

  • Putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti ˝Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima˝ koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst prijedloga odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

 

Preuzmite dokumente

Obrazloženje i odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada docx | O-b-r-a-z-l-o-ž-e-n-j-e-i-O-D-L-U-K-A-o-mjerama-za-sprječavanje-nepropisnog-odbacivanja-otpada-i-mjerama-za-uklanjanje-odbačenog-otpada.docx | 19,34 KB
Obrazac- nacrt Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada docx | Obrazac-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnošću-Nacrt-Odluke-o-mjerama-za-sprječavanje-nepropisnog-odbacivanja-otpada....docx | 15,84 KB