SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena

Informacije za građane Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 006-01/23-01/03

URBROJ: 2170-22-04-23-3

Kostrena, 23. listopada 2023. godine

 

OPĆINA KOSTRENA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

na temelju odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena

Na mrežnim stranicama Općine Kostrena www.kostrena.hr objavljen je Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena, u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 25. listopada do 25. studenog  2023. godine te se zainteresirana javnost poziva da u navedenom roku dostavi svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke putem e-pošte isključivo na adresu: kostrena@kostrena.hr  putem obrascu u prilogu.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela/članka Nacrta prijedloga Odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti „Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima“ koje će biti javno objavljeno na mrežnoj stranici Općine Kostrena,  www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena, o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno tijelo.

 

PROČELNICA

Iva Mičetić, mag.iur.

Preuzmite dokumente

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pdf | Poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-osnivanju-Savjeta-mladih-Opcine-Kosrena.pdf | 64,35 KB
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena pdf | Nacrt-prijedloga-Odluke-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-osnivanju-Savjeta-mladih-Opcine-Kostrena.pdf | 521,54 KB
Obrazac za podnošenje prijedloga i mišljenja docx | OBRAZAC-savjetovanje-Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-osnivanju-Savjeta-mladih-Opcine-Kostrena.docx | 17,30 KB
Izvješće o provedenom savjetovanju pdf | Izvjesce-o-provedenom-javnom-savjetovanju-Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-osnivanju-Savjeta-mladih-Opcine-Kostrena.pdf | 222,11 KB