SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kostrena za razdoblje 2024.-2028. godine

Informacije za građane Obavijesti Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 342-01/23-04/3
URBROJ: 2170-22-04-23-5
Kostrena, 27. listopada 2023. godine

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu u svezi s odredbom članka 39. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Kostrena za razdoblje 2024.-2028. godine

Na mrežnim stranicama Općine Kostrena www.kostrena.hr objavljen je Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kostrena za razdoblje 2024.-2028. godine u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 27. listopada 2023. do 27. studenog 2023. godine te se zainteresirana javnost poziva da dostavi svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Prijedlog putem e-pošte isključivo na adresu: kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti „Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima“ koje će biti javno objavljeno na mrežnoj stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kostrena za razdoblje 2024.-2028. godine,  o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno tijelo.

 PROČELNICA

Iva Mičetić, mag.iur. v.r.

 

                                                                                                                 

Preuzmite dokumente

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pdf | Poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-Prijedlog-plana-upravljanja-pomorskim-dobrom.pdf | 156,64 KB
Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kostrena za razdoblje 2024.-2028. godine pdf | Savjetovanje-Prijedlog-Plana-upravljanja-pomorskim-dobrom-2024-2028.pdf | 330,34 KB
Grafički prikaz mikrolokacija pdf | Prikaz-mikrolokacija-2024.pdf | 4,75 MB
Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću docx | OBRAZAC-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-.docx | 16,73 KB
Izvješće o provedenom savjetovanju pdf | Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju.pdf | 57,50 KB